طراحی گرافیک و تبلیغات

واحد گرافیک شرکت سپیدار گستر دیبا، با توجه به فعالیتهای انجام شده در زمینه طراحی وب سایتهای اینترنتی و سابقه طولانی اعضای این واحد در زمینه طراحی گرافیک و چاپ به عنوان اعضای رسمی انجمن طراحان گرافیک ایران، خدمات طراحی گرافیک و چاپ را با کیفیتی متمایز ارائه می دهد. یکبار امتحان نمایید.